Eerste voorbereidingen Campus aan de Lanen

Eerste voorbereidingen Campus aan de Lanen

In De Groote Wielen wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Dat betekent, dat er geen grond (zand) van binnen naar buiten en van buiten naar binnen het plangebied mag gaan. Om die reden gebruikt de gemeente ‘s-Hertogenbosch zanddepots in de wijk. Deze bergen zand zijn grotendeels opgegraven uit de waterplas en worden gebruikt om woonlocaties op te hogen. Daardoor houden bewoners in de verschillende woonbuurten droge voeten.

Campus aan de Lanen
Aan de noordzijde van de plas ligt op dit moment een zanddepot van ongeveer 140.000 kuub. Precies op de plek waar de nieuwe school Campus aan de Lanen moet komen. Hoewel het vergunningstraject voor de school nog loopt en de aanbesteding voor de keuze van de aannemer nog moet plaatsvinden, wil de gemeente alvast, vooruitlopend op de start bouw, een groot deel van dat depot opruimen. Hiermee wordt het gebied op tijd bouwrijp gemaakt.

Om nodeloos gesleep met dat zand te voorkomen, wordt het verdeeld over toekomstige woningbouwlocaties. En liefst zo dicht mogelijk bij het huidige depot, zodat er niet teveel heen en weer gereden hoeft te worden.

Eerste voorbereidingen Campus aan de Lanen
Op de tekening is te zien, dat een deel wordt gebruikt voor de ophoging van het toekomstige centrumgebied. Een ander deel wordt uitgereden over de toekomstige woonlocatie, dat onderdeel is van de Noordoosthoek.

Start werkzaamheden
De aannemer die de gemeente voor dit werk heeft geselecteerd, start op 10 februari met de werkzaamheden. Naar verwachting zal hij eind maart klaar te zijn, zodat aansluitend gestart* kan worden met het bouwrijp maken van het toekomstige schoolterrein.

* Uitgaande dat vergunning en aanbesteding van de school geen onverwachte problemen zullen opleveren.