Eerste ontwerp nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Groote Wielenplas