DENK MEE OVER DE WIJK!

DENK MEE OVER DE WIJK!

De Groote Wielen is al jaren continu in ontwikkeling. Het laatste kwadrant, de Noordoosthoek, is het slotstuk van de wijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch kiest voor deze wijk voor een innovatieve en duurzame openbare ruimte. Ontmoeten, sporten en bewegen, andere vormen van mobiliteit, veel groen en water, andere energiebronnen, circulaire materialen en bijdragen van de biodiversiteit zijn onderwerpen die de gemeente wil samenvoegen. Lees hier het laatste nieuwsbericht over de planontwikkeling.

Wij werken toe naar een aantrekkelijk stadsdeel met innovaties die bijdragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. Een wijk met karakter, waar je met plezier woont en het fijn is om buiten te zijn. Over hoe we dat doen, gaan we graag met jou in gesprek. Want De Groote Wielen maken we samen!

Noordoosthoek

Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk om bij elkaar te komen, daarom organiseren wij een digitale omgevingsdialoog in twee stappen: een online enquête, gevolgd door een online bijeenkomst.

Vul de online enquête in
In voorbereiding op de bijeenkomst vragen wij aan jou, als bewoner, om je beleving van de wijk, ervaringen, opmerkingen en ideeën voor de Noordoosthoek te delen. Hoe kan de ontwikkeling positief bijdragen aan de leefomgeving van De Groote Wielen? Welke duurzaamheidskansen zie je hierbij graag terug?

Deze vragenlijst staat online van 24 april tot 7 mei en is anoniem in 10 minuten in te vullen via https://app.maptionnaire.com/nl/8594/ De antwoorden worden verwerkt door ingenieursbureau Sweco. In een van de laatste vragen wordt gevraagd of je wilt deelnemen aan de online bijeenkomst op 7 mei, waar we dieper op het te ontwikkelen gebied ingaan.

Neem deel aan de online bijeenkomst
Vanzelfsprekend is jouw mening belangrijk! Daarom willen we je uitnodigen om ook deel te nemen aan deze online bijeenkomst op 7 mei, die via ZOOM* plaats zal vinden. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen deelnemen en is verdeeld in verschillende sessies die elk 1 uur duren:
– 17.00 tot 18.00 uur
– 18.30 tot 19.30 uur
– 20.00 tot 21.00 uur

Tijdens deze online bijeenkomst informeren wij je over de ontwikkelingen en vervolgstappen, uiteraard kunnen vragen worden gesteld. Maar kijken we ook naar de huidige ervaringen in de wijk en willen we jullie suggesties en wensen (gebaseerd op je ervaringen in de wijk) ophalen. We laten direct zien wat de ruimtelijk gevolgen zijn bij het toepassen van ideeën voor het gebied.
Let op: deelname is alleen wanneer je de online enquête hebt ingevuld.

Kun je niet bij de informatiebijeenkomst zijn? Of heb je een andere vraag? Stuur dan je reactie naar ons via info@degrootewielenonline.nl

* ZOOM is een online applicatie om te videobellen. We sturen je na het invullen van de online enquête een bevestigingsmail met aanvullende informatie over de toegang tot de sessie en het gebruik van ZOOM.