Definitieve inrichting Lunersingel

Definitieve inrichting Lunersingel

Vanaf maandag 30 maart start de gemeente ‘s-Hertogenbosch met de aanleg van de definitieve inrichting van de Lunersingel. Ze leggen de rijbaan en de parkeervakken aan. Ook worden bermen ingezaaid en bomen geplant. Het werk wordt in vier fases uitgevoerd. Eind juli zal de laatste fase worden afgerond.

Fases
Fase 1
30 maart – 1 mei
Lunersingel 104 tot 142 en van Lunersingel 157 tot 179
Fase 2 1 mei – 5 juni
Ulperstraat 11 tot Koornwaardlaan 14 en van Lunersingel 113 tot 155
Fase 3 5 juni – 10 juli
Pastelblauw 3 tot Ulperstraat 10 en van Lunersingel 67 tot Lunersingel 111
Fase 4 10 juli – 24 juli
kruising Ulperstraat – Lunersingel

De planning kan veranderen door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan houden we je op de hoogte.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden sluit de gemeente de weg af voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer zal dan worden omgeleid met borden. De panden rond het werkgebied zijn te voet bereikbaar. De toename van verkeer door woonstraten zal zoveel mogelijk worden voorkomen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch adviseert om zoveel mogelijk gebruik te maken van de route Blauwe Sluisweg – Koornwaardlaan.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om in het werkgebied je auto te parkeren. Je kunt je auto tijdelijk ergens anders in de wijk parkeren. Om het aantal vervallen parkeerplaatsen te compenseren, legt de gemeente op vijf locaties tijdelijke parkeerplaatsen aan. De tijdelijke parkeerplaatsen worden weer verwijderd als de werkzaamheden in de aansluitende fase gereed zijn. Ook de bermen worden dan weer opnieuw ingezaaid.

Vragen?
Neem dan contact op met de heer S. Fliervoet, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is 073 – 615 96 76. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Lunersingel’.