Watermachine

Internationaal staat Nederland bekend als waterland. Er zijn echter maar weinig woonwijken in ons land waar het water zo’n prominente rol vervult als in De Groote Wielen. Water is hier niet alleen het centrale ruimtelijke thema wat zorgt voor de kenmerkende en relaxte sfeer. Het water vormt ook de structuur van de hele wijk. Zo liggen alle buurten aan de mooie waterplas met overal grotendeels openbaar toegankelijke oevers. Maar ook op veel andere plaatsen in de wijk is het water de leidraad geweest voor de indeling van het gebied.

watermachine
Download de digitale brochure voor meer informatie.

Uniek systeem
Het water in De Groote Wielen is niet alleen bepalend voor de sfeer en indeling, het is duidelijk ook bedoeld om de waterhuishouding in het gebied zorgvuldig te regelen. Daarnaast heeft het een ecologische functie. Juist deze gecombineerde functies vragen om een uitstekend waterbeheer. In De Groote Wielen gebeurt dat via de watermachine: een uniek en duurzaam gesloten watersysteem voor milieuvriendelijk waterbeheer. Hierbij worden (relatief schoon) regenwater en vervuild rioolwater gescheiden afgevoerd. Bovendien wordt het regenwater zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied waar het is gevallen. Dit leidt tot een bijzondere belevingskwaliteit in de verschillende woonbuurten; regenwater wordt bijvoorbeeld in het zicht afgevoerd via speciale waterkanalen die op hun beurt een mooi beeld vormen in het landschap.
Voor een optimale verwerking van het water bestaat de watermachine uit verschillende onderdelen. Elk met zijn eigen unieke functie.

De Watermachine in Broekland (De Groote Wielen)
Een kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van De Groote Wielen is de zogenaamde “watermachine”. Deze “watermachine” heeft tot doel om het relatief schone regenwater, dat in de wijk valt, niet onnodig naar de waterzuiveringsinstallatie te transporteren maar op duurzame wijze in het gebied zelf te zuiveren.
In Broekland is deze watermachine nadrukkelijk aanwezig in de vorm van de Hoge Ring, de koppelbeken, en de Lage Ring.

De Hoge Ring
Ter hoogte van de tijdelijke supermarkt wordt water uit de Centrale Plas opgepompt met 150 liter per seconde. Dit stroomt dan uit een soort stenen “brievenbus” in de Hoge Ring. De Hoge Ring is een stenen goot van 2 meter breed en bijna 900 meter lang die in de middenberm van de Groote Wielenlaan ligt. Op 2 plekken, via het Deltapark en aan het einde van de Hoge Ring, stroomt een deel van het water weer terug in de plas. De aftakking naar het Deltapark loopt zelfs voor een deel door het schoolgebouw. Ten zuiden van de Groote Wielenlaan stroomt een ander deel van het water via de drie koppelbeken naar de Lage Ring. In totaal wordt het water dus verdeeld over vijf stromen.
Bij grote kruisingen loopt de Hoge Ring via duikers (betonnen buizen) onder de weg door. Daarnaast zijn er op enkele plekken eenvoudige voetgangersbruggetjes. Aan weerszijden van de Hoge Ring loopt een smal pad van halfverharding. Ook worden op bijzondere punten langs de Hoge Ring bankjes geplaatst.

De koppelbeken
In de koppelbeken loopt dus continu een klein stroompje water (ongeveer 30 liter per seconde). Tijdens flinke regenbuien stroomt ook het water dat op de daken en in de straten valt via goten en buizen naar de koppelbeken. Door de cortenstalen waterspuwers komt het daar terecht en het waterpeil kan tijdens flinke buien tijdelijk stijgen.

Maar het grootste deel van het jaar staan de koppelbeken nagenoeg droog en zijn het kleine parkjes in de woonwijk. Er staan bomen, plantvakken en enkele speeltoestellen. En ook het waterstroompje op zich is voor kinderen al een uitdaging om te spelen. De drie koppelbeken hebben elk een eigen thema en (water)karakter : kletterend, kabbelend en stromend.

Koppelbeek 1 heeft de meeste stedelijke of stenige vormgeving. Betonnen plateaus en strak vormgegeven plantvakken met bamboe bepalen het beeld. De watergoot kent rechte stukken en scherpe hoeken. Op de stenen vlakken kunnen kinderen rolschaatsen, steppen of hinkelen. Verderop staan op twee plekken enkele kleine speeltoestellen.

In koppelbeek 2 kent de watergoot een soort zigzagvorm die telkens breed uitloopt. Als bij een zandloper wordt het water op enkele plekken iets opgestuwd door stenen muurtjes. Voor de rest kent deze koppelbeek een eenvoudige groene inrichting met gras, lijsterbesstruiken en enkele bomen. De muurtjes en stenen kunnen een mooie spelaanleiding zijn, maar er staan ook enkele speeltoestellen.

Koppelbeek 3 is de meest landschappelijk ingerichte koppelbeek. Het water slingert langzaam door de groenstrook die bestaat uit hoog (verwilderd) gras, kleine heuveltjes en enkele bomen. Er is hier ook een klein trapveldje waar het gras intensiever wordt gemaaid en er staan enkele speeltoestellen.

Op de koppen van de koppelbeken liggen kleine pleintjes. Ze hebben een afwijkende verharding in een mozaïekpatroon en hier komt het water uit de Hoge Ring, dat onder de weg door gaat, weer omhoog. Bij elke koppelbeek is het pleintje iets anders ingericht met graseilandjes, grote keien of bamboevakken. Auto’s mogen niet op de pleintjes komen.

De Lage Ring
Het water uit de koppelbeken stroomt uiteindelijk in de Lage Ring. Dit is een brede sloot met licht glooiende oevers. Aan de zijde van de woningen kan riet groeien en staan los verspreid wat bomen. Via een eenvoudig grindpad kan men wat dichter langs het water lopen. Hier is ook de hondenuitlaatroute.

De Lage Ring loopt straks om de gehele wijk De Groote Wielen en eindigt in het moerasgebied aan de oostkant van de wijk. Hier wordt het water op natuurlijke wijze gezuiverd door riet en waterplanten, voordat het weer in de Groote Wielenplas terecht komt. En dan is de cirkel weer rond …