DE GROOTE WIELEN GROEIT DOOR

DE GROOTE WIELEN GROEIT DOOR

In De Groote Wielen wordt tot aan 2030 nog flink gebouwd. Het grootste deel van de zuidkant is inmiddels klaar. De wijk groeit verder aan de noordkant van de Groote Wielenplas.

Al in 2012 passeerde De Groote Wielen de grens van 7.000 inwoners. Het tempo van de nieuwbouw is door de crisis even wat lager komen te liggen. Maar de verwachting is dat er tot 2030 nog 3.500 woningen bij worden gebouwd. Projectleider Cees van de Kreeke van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: “De aantrekkingskracht van de wijk op jonge gezinnen blijft groot. Dat betekent dat vooral jonge stellen en gezinnen in De Groote Wielen komen wonen. Daarmee is en blijft De Groote Wielen ook de komende 10 jaar letterlijk de jongste wijk van ‘s-Hertogenbosch.”

Plannen het Centrum
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met ontwikkelaars Heijmans en AM en belegger Rialto bv  aan de voorbereidingen van een voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan voor het Centrum. Binnen dit plan worden zowel het winkelcentrum, het nieuw te realiseren Kindcentrum als honderden woningen opgenomen. De afspraak om het winkelcentrum vooral te richten op dagelijkse boodschappen wordt uiteraard nagekomen. Eind maart is de keuze van het ontwerpbureau bekend en  kan de opdracht worden verleend. Rond de zomer verwacht de gemeente de eerste plannen te kunnen bespreken met alle betrokkenen, waaronder omwonenden.

Ontwikkelingen Noordoosthoek
In de tweede helft van dit jaar stelt de gemeente voor het nieuwste deel van De Groote Wielen, de Noordoosthoek, een bestemmingsplan en Milieueffectrapport (MER) op. Vooruitlopend op de MER wordt op dit moment een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin worden de onderwerpen en uitgangspunten benoemd, die nodig zijn om het bestemmingsplan en MER op te stellen. Omdat het om ongeveer 2.000 woningen gaat, hoort hier een uitgebreide overlegperiode met alle belanghebbenden en belangstellenden bij. De eerste stap is de NRD. Die wordt deze maand nog ter inzage gelegd, zodat iedereen opmerkingen kan geven of vragen kan stellen.

bron: https://www.wijkmolenhoek.nl/inc/media/inhoud/downloads/bevolkingsprognose_2013-2030-2.pdf