Buurten

De woonwijk De Groote Wielen vormde de eerste bebouwing in deze uitgestrekte polder. De eerste deelplannen om tot een woonwijk te komen dateren van 1998. De wijk werd opgezet met een hoogwaardig, duurzaam karakter: een nieuwe vorm van een tuinstad.

De wijk bestaat uit vier kwadranten. Deze zijn van elkaar gescheiden door een groenzone. Het noorden van de wijk wordt van het zuiden van de wijk gescheiden door de Groote Wielenplas.

View more