Bouwplannen tweede appartementencomplex aan de Vlietdijk

Bouwplannen tweede appartementencomplex aan de Vlietdijk

 

Aan de zuidzijde van Het Hooghemaal, langs de Vlietdijk zijn vier robuuste woonclusters voorzien. De bebouwing komt te staan in een enigszins ruige setting, met grasland, informele boomgroepen, water en riet. De woonclusters doen qua planopzet en materiaalgebruik denken aan de robuuste kloostercomplexen. Tot op heden is er één klooster gerealiseerd, namelijk klooster Baptist, maar binnenkort start Hendriks Bouw en Ontwikkeling in opdracht van Zayaz, met de realisatie van het tweede klooster.

Nieuwbouwplan
Klooster Baptist, met 138 appartementen waarvan 72 huurwoningen, kwam al in 2008 gereed. Het was ruim twaalf jaar wachten op de start van de bouw van het tweede klooster. Het nieuw te bouwen klooster bestaat uit vier gebouwen met in totaal 90 appartementen. Twee gebouwen bestaan uit vier bouwlagen, een gebouw uit drie bouwlagen en aan de noordzijde van het complex komt een hoogte accent in de vorm van een gebouw met acht bouwlagen. Er komen verschillende typen appartementen, maar alle appartementen krijgen twee slaapkamers en zijn ongeveer 70 m² groot. Het worden huurappartementen die door Zayaz worden gekocht van Hendriks.

Het tweede klooster is ontworpen door het Bossche architectenbureau Visser en Bouwman. De vier blokken ligt verhoogd op een terp met parkeergelegenheid op het binnenhof. Het complex is erg milieuvriendelijk ontworpen, met duurzame materialen en een laag energieverbruik voor de appartementen. Naast de zonnepanelen op de daken komt er in de zuidgevel van het hoogste gebouw ook een groot verticaal vlak met zonnecollectoren.

Het klooster komt ten noorden van het huidige klooster Baptist. Het plan is in nauw overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch tot stand gekomen en de Welstandscommissie heeft positief op het ontwerp gereageerd.

Omdat het niet mogelijk was om een informatieavond te organiseren konden omwonenden en geïnteresseerden de plannen online inzien. Op
www.hendriksbouwenontwikkeling.nl/project/vlietdijk-rosmalen staat een uitgebreide toelichting over de opzet van het plan, ontwerpvisie van de architect en kun je de tekeningen en plattegronden bekijken.

Tot en met 3 juni was het mogelijk om eventuele opmerkingen of vragen over het nieuwbouwplan kenbaar te maken. De reacties die zijn binnengekomen zijn verwerkt in een verslag. Dit verslag betrekt de gemeente ’s-Hertogenbosch bij het beoordelen van het plan.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan De Groote Wielen is de bouw van dit klooster al voorzien, maar de bestemming moet nog worden uitgewerkt. Binnenkort start de gemeente ’s-Hertogenbosch de procedure voor het uitwerkingsplan. Hierover ontvangen omwonenden vanuit de gemeente een brief. Daarin licht zij de procedure toe en wordt aangegeven hoe je eventueel een zienswijze naar voren kunt brengen.

vlietdijk1

vlietdijk2