BOUWPLANNEN IN VLIETDIJK

BOUWPLANNEN IN VLIETDIJK

Vlietdijk vormt de verbinding tussen Rosmalen en De Groote Wielen en is daardoor dé entree van de wijk. Een enigszins ruige en open sfeer met grasland, boomgroepen, water en riet. Het is een oud dijklint dat het centrum van Rosmalen verbindt met de Maas bij de Gewande. Langs deze dijk worden diverse compacte woonclusters in een groen landschap gerealiseerd. Deze clusters doen qua planopzet en materiaalgebruik denken aan de robuuste kloostercomplexen.

1e klooster
Tot nu toe is alleen het 1e klooster, Baptist, gerealiseerd met 138 appartementen waarvan 72 huurwoningen.

2e klooster
Het nieuw te bouwen klooster bestaat uit vier gebouwen met in totaal 90 appartementen. Twee gebouwen bestaan uit vier bouwlagen, één gebouw uit drie bouwlagen en aan de noordzijde van het complex komt een hoogteaccent in de vorm van een gebouw met acht bouwlagen. De woningen worden afgenomen door Woningcorporatie Zayaz die de woningen zal verhuren. Hendriks Bouw en Ontwikkeling verwacht de appartementen in de zomer van 2022 op te leveren. Bezoek de projectwebsite voor meer informatie.

3e klooster
Over de opzet van het 3e klooster voert de gemeente ’s-Hertogenbosch momenteel overleg met KlokGroep en Van Arnhem Bouwgroep. Zij hebben architectenbureau SVP ingeschakeld om een ontwerp te maken voor circa 100 appartementen. In tegenstelling tot het 2e klooster krijgt dit klooster waarschijnlijk meer variantie in woningtypen. Het voornemen is dat deze woningen ook eigendom van woningcorporatie Zayaz worden. Wanneer de uitwerking voorspoedig verloopt kan na de zomervakantie van 2022 gestart worden met de bouw.

4e klooster, Kloosterdijck
De 30 woningen, onderverdeeld in 8 hoekwoningen en 22 tussenwoningen, waren populair. Eind maart vonden de verkoopgesprekken plaats en twee maanden later was het plan uitverkocht.  Janssen de Jong Bouw Zuid zal in het najaar van 2021 starten met de bouw die op 9 december feestelijk wordt gevierd. Bezoek de projectwebsite voor meer informatie.

 5e klooster
Ook is de gemeente ’s-Hertogenbosch bezig om een ontwikkelconcept voor het 5e klooster uit te werken. In het voorjaar van 2022 zal daarover meer over bekend worden.