Bewoners kiezen speelvoorzieningen De Lanen

Bewoners kiezen speelvoorzieningen De Lanen

De leverancier van de speeltoestellen in de woonbuurt De Lanen in De Groote Wielen is bekend! Het bedrijf Proludic gaat vanaf dit jaar op 9 locaties in De Lanen een speelvoorziening aanleggen.

Op dinsdag 15 en donderdag 17 januari 2019 kregen de (toekomstige) bewoners uit De Lanen de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriete ontwerp. Het idee om te mogen stemmen is enthousiast ontvangen. Er werd volop gediscussieerd en getwijfeld, want elk ontwerp had elementen waar positief op werd gereageerd. Dat de meningen van jong en oud verdeeld waren bleek ook toen de stemmen werden geteld. De uitslagen lagen dicht bij elkaar. De leverancier met de meeste stemmen, Proludic, krijgt nu van de gemeente de opdracht om het ontwerp uit te voeren.

Stemmen
De gemeente heeft vorig jaar 3 leveranciers gevraagd een ontwerp te maken voor 9 speelplekken in De Lanen. Zeven speelplekken zijn voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar, een voor de leeftijdsgroep 0-10 jaar en een voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar. De 3 leveranciers gaven op 15 en 17 januari elk een kwartier een toelichting op hun ontwerp voor de speelvoorzieningen. Daarna konden bewoners nog eens op hun gemak de ontwerpen bekijken en in gesprek gaan met de leveranciers. Waarna zij per adres een stem mochten uitbrengen.

Naast de 9 genoemde locaties komt er ook nog een wijkspeelplaats tussen De Lanen en het nieuwe centrum. Hiervoor wordt een apart plan gemaakt, waar bewoners ook bij betrokken worden. Deze speelplaats is voor de leeftijdsgroep van 6-18 jaar.

Ontwerp
Wilt u de verschillende speelplekken nog eens rustig bekijken? Het ontwerp van Proludic kunt u hier downloaden. We starten dit voorjaar met de aanleg van de speelvoorzieningen. We leggen de speelvoorzieningen aan zodra de woningen zijn opgeleverd, tegelijk met de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Hebt u vragen over de speelvoorzieningen in De Lanen? Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘Spelen De Lanen’.