Aanleg speelplekken De Lanen

Aanleg speelplekken De Lanen

Begin vorig jaar kregen (toekomstige) bewoners uit De Lanen de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriete ontwerp van speeltoestellen voor de aanleg van 9 speelplekken in de buurt. Proludic kwam als winnaar uit de bus en is afgelopen tijd aan de slag gegaan met de ontwerpen van de speelvoorzieningen.

Zeven speelplekken zijn voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar, een voor de leeftijdsgroep 0-10 jaar en een voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar. Naast de 9 speelplekken komt er ook nog een wijkspeelplaats tussen De Lanen en het nieuwe centrum. Hiervoor wordt een apart plan gemaakt, waar bewoners ook bij betrokken worden. Deze speelplaats is voor de leeftijdsgroep van 6-18 jaar.

Planning
Dit voorjaar heeft de aanleg van de speelvoorzieningen door de coronaperiode iets vertraging opgelopen. Maar inmiddels zijn de speeltoestellen op speelplek nummer 6 geplaatst. In de week van 12 oktober worden de speeltoestellen geplaatst voor speelplaats nummer 4 (Pastelblauw). De week ervoor vinden dan al werkzaamheden plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober zijn afgerond.


weergave van speelplaats

Daarna zullen in het voorjaar van 2021 speelplaatsen 1, 2 en 3 in Meander aangelegd worden. Speelplek nummer 7 en 9 volgen daarna.

Nieuwe locatie speelplek nummer 3
In de Vlietdijk, ter hoogte van de huidige fietsoversteek, is een rotonde gepland. Deze rotonde zorgt ervoor dat het verkeer straks op een veilige manier het toekomstige centrum in kan rijden. Door de rotonde blijft er onvoldoende ruimte over voor speelplek nummer 3, die gepland was tussen Meander en Vlietdijk. De nieuwe kleinere locatie voor de speeltuin is 40 meter zuidelijker in de buurt van De Groote Wielenplas, tussen Meander en Vlietdijk.

nieuwe plek

Vragen?
Neem dan contact op met Paul Roos, projectleider van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding via 073 – 615 51 55 of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Speelplekken De Lanen’.